On-line GAUSSOVA ELIMINACIJA

Korištenje programa je intuitivno. Unesite matrične elemente u tablicu kao razlomke ili decimalne (tabulator vas pomiče na slijedeću poziciju) i kažite programu što treba uraditi. Možete iskoristiti onoliko elemenata koliko želite, neiskorištene elemente ostavite prazne.

     
         


Operacije s retcima: redak + redak      

Zamijeni retke: i    
Zaokruživanje: značajnih znamenki   Prikaz:

Disclaimer: Browsers sometimes crash when running computation-intensive Javascript code. Make sure your important work is saved before running this utility.

Last Updated: April, 1999
Copyright © 1999 Stefan Waner and Steven R. Costenoble
"Matrix Gauss Jordan Utility" is the part of the
"Finite Math & Applied Calculus" resource site.